Teenuse kirjeldus

Klassifikatsioon

Pakume ohtlike ainete Identifitseerimise, klassifitseerimise, markeerimise, sildistamise ja vajaliku dokumentatsiooni vormistamise teenuseid. Ohtlikud ained peavad olema pakendatud vastavalt lennuveos kehtivate reeglitega ja spetsiaalsetesse pakenditesse, mis peab vältima lekete tekkimist lennuveo normaaltingimuste juures.

Pakend

Me pakume kõiki vajalikke materjale ohtlike ainete kvaliteetseks pakendamiseks lennuveos. Ohtlikud ained on jagatud kolme kategooriasse vastavalt ohuklassile: I kõrge oht, II keskmine oht, III madal oht. Lähtuvalt sellest, valitakse pakendamise lahendus ja pakendi spetsifikatsioon.

Lisaks jälgime järgmisi nõudmisi:

  • UN pakendi spetsifikatsiooni
  • „Limited Quantity“ pakenditesse pakendatud ohtlikud ained
  • Külmutatud vedelgaas
  • Süsinikdioksiid, kuiv jää

Dokumentatsioon

Kasutame ja jagame oma teadmisi selleks, et aidata klientidel olla vastavuses kõiksuguste reeglite ja ettekirjutustega, mis puudutavad ohtlike ainete transporti. Pakume ohtlike kaupade klassifitseerimist, pakendamist, ümberpakendamist ja markeerimist. Lennutranspordis kehtiva regulatsiooni järgi peavad ohtlikud ained olema pakendatud vastavalt UN/IATA reeglitele. Meil on olemas vajalikud teadmised ja vahendid, et klassifitseerida ja pakendada Teie ohtlikud kaubad ning tagastada need Teile täielikult lennuveoks ettevalmistatult.

Meie teadmised võimaldavad meil ette valmistada kogu Teie ohtlike ainete vedamiseks vajaliku dokumentatsiooni.

//alt-ex.eu/wp-content/uploads/2015/06/dangerous-goods-repackaging.png

Esita hinnapäring

Palun täida järgnev vorm








logo-mobile