Pakalpojuma apraksts

Klasifikācija

Bīstamo kravu identifikācija, klasifikācija, marķēšana, uzlīmes un dokumentācija. Bīstamās kravas jāpako atbilstošas kvalitātes iepakojumā, kam jābūt konstruētam un sagatavotam tā, lai nepieļautu sūci aviopārvadājuma gaitā

Iepakošana

Mēs piedāvājam nepieciešamus materiālus Bīstamo kravu pārvadājumiem. Vairākums no Bīstamo Kravu klasēm/divīzijām ir dalīti trīs iepakojuma grupās, atkarīgi no viņu bīstamības pakāpes: I lielā bīstamība, II vidējā bīstamība un III zemā bīstamība. Tas ietekmē iepakošanas metodus un specifikācijas.

Papildus prasības, kuras mēs varam realizēt:

  • UN Specification iepakojumi
  • “Limited Quantity” iepakojumi
  • Atdzēsētas šķidrinātas gāzes (Divīzija 2.2)
  • Carbon Dioxide, Solid (Sausais ledus)
  • Overpacks (Overpaki)

Dokumentācija

Mēs izmantojam un dālamies ar mūsu zināšanām ar mūsu klientiem, lai palīdzētu tiem sasniegt savus mērķus, izpildot visus Bīstamo Kravu klasifikācijas, iepakošanas un re-iepakošanas un markēšanas noteikumus.

Vairākums Bīstamo Kravu pieprasa iepakojumu saskaņā ar UN/IATA noteikumiem un regulācijām. Mums ir pietiekošās zināšanas un piederumi, lai klasificēt un iepakot vairākumu no Jūsu sūtijumiem, lai atgrieztu viņus gataviem sūtīšanai.

Mūsu zināšanas atļauj mums sagatavot visu Bīstamo Kravu pārvadājumiem nepieciešamu dokumentāciju.

//alt-ex.eu/wp-content/uploads/2015/06/dangerous-goods-repackaging.png

Saņemt cenas

Lūdzam aizpildīt pieprasījuma formu zemāk
logo-mobile